Skip to content


Mbi protestën e 14 janarit 2012

Adem BEHA

Më 13 janar, Albin Kurti në paraqitjen e tij në Radio Televizionin e Kosovës ishte shumë bindës. Aty argumentoi mungesën e reciprocitetin dhe domosdoshmërinë e protestës. Gati në mbarim të debatit, ai tha se ne besojmë në natyrën e mirë njerëzore dhe se protesta do të jetë paqësore. Protesta e 14 janarit nisi në mënyrë paqësore dhe përfundoi në mënyrë të dhunshme.

Continued…

Posted in Politika dhe pushteti.

Tagged with , , , , , , .


Sondazhi deliberativ si mjet për forcimin e legjitimitetit të demokracisë

Fatmir LEKAJ

Në vitet 1930-ta George Gallup lancoi metodën në bazë të së cilës mund të matej me përqindje të lartë të saktëshmëris opinioni i popullit për çështjet e caktuara, në këtë mënyrë lindi sondazhi. Matja e opinionit nënkupton se poqë se kampioni/mostra është e përzgjedhur në mënyrë shkencore (sipas metodës që siguron që kampioni/mostra të reprezentojë popullatën) dhe poqë se është mjaft e madhe (1000 persona/respondentë) atëherë kampioni/mostra do të reprezentojë/pasqyrojë në menyrë statistikore tërë popullatën (pikëpamjen/preferencën e tërë populilt për një çështje të caktuar) me një margjinë të gabueshmëris së vogël apo të pranuar. Continued…

Posted in Demokracia.

Tagged with , , , , .


Dilema të Kushtetutës së Republikës së Kosovës

Gëzim Selaci

Pas dështimit apo rënies së një regjimi, paraqitet nevojë urgjente për të ndërtuar regjim të ri nga fillimi. Pritet që këtë detyrë ta formalizojë hartimi i kushtetutës së re si baza e të gjitha ligjeve dhe grup rregullash për marrjen e vendimeve kolektive.  Mirëpo, çfarë domethënë të krijohet një kushtetutë për një “polity” të re pas rënies së regjimit të vjetër? Nga buron kushtetuta? Cilat funksione pritet t’i ketë ajo dhe çfarë qëllimesh synon t’i realizojë ajo? Continued…

Posted in Demokracia.

Tagged with , , , .